K R A U S  s . r . o .
Společnost Kraus s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 12358.
Copyright © 2015 KRAUS s.r.o.  ·  All Rights reserved
Firma Kraus s.r.o. se od roku 1991, kdy byla založena, zabývá výrobou strojních částí a součástí.  Jedná se o inženýrskou kancelář v oboru strojírenské výroby, zprostředkování zakázek pro zahraniční zákazníky a výroby zakázek u českých dodavatelů s následným prodejem do zahraničí. Zabývá se zpracováním oceli dle výkresové dokumentace zákazníka.

Sortiment, který je firma Kraus s.r.o. schopna nabídnout, je velmi široký: svařované díly z jakéhokoliv materiálu, odlitky, ocelové konstrukce, nádrže, tlakové nádoby, topení, stavební díly, strojní díly a strojní sestavy, kontejnery, ozubené kola, dílce soustružené, frézované a broušené, montážní práce. Dodávky výrobků jsou zajišťovány do potravinářského, chemického, automobilového a strojírenského průmyslu po celém světě.

Profil firmy
Kontakty
KRAUS s.r.o.
Křenová 19
602 00 Brno

IČ: 41692128
DIČ: CZ41692128

Tel:  +420 537 014 206
Fax: +420 537 014 207

karel.kraus@krausbrno.cz

Obchodní podmínky/Allgemeine Verkaufsbedingungen